Jet Magazine


Jet Magazine is een gratis, twee wekelijks huis-aan-huis bedeeld magazine.  De amibtie qua aanpak en inhoud is om op hetzelfde niveau te staan als betaalde magazines.  Jet magazine wordt verspreid in Limburg, Antwerpen en delen van Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.

Jet Magazine brengt lifestyle informatie, praktische tips, recepten en diepte interviews met Bekende Vlamingen. 

Inhoudelijk is de BV de rode draad door het magazine en speelt Jet magazine in op seizoensgebonden actualiteit. Er is ook veel aandacht voor interactie met wedstrijden en leuke aanbiedingen.

Jet magazine is een "shopmagazine" waarin adverteerders uit de directe omgeving en provinciale adverteerders te vinden zijn.

In cijfers

    Uitgever - Concentra Uitgeversmaatschappij

    Reclameregie