Vertegenwoordiging - Partnership


Febelmag is lid van:

Febelmag heeft een vertegenwoordiging in:

  • BIPT -  Belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie
  • CIM - Centrum voor informatie over de media
  • Commissie van eerste aanleg voor de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist
  • CRB - Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Bijzondere raadgevende commissie Papier
  • JEP - Jury voor ethische praktijken inzake reclame
  • Vlaamse Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
  • ...

Febelmag staat in voor het secretariaat van:

  • CER