2010-2011


GOLD

Dominique Torfs (Sint-Lucas Gent)Funty still bestond tot nu toe enkel met bubbles mar nu is er ook Funty Still, de versie zonder bubbels. De advertentie met packshot is bedekt met ‘bubbelplastic’ waarbij de bubbels evenwel zijn platgeduwd dit om de eigenschap van het product aan te tonen. Iets wat de consument zal merken als hij zelf de bubbels plat wil duwen.


SILVER

Marc Richard Vander Heyden (Sint-Lucas Gent)
Voor Handsoff, een kalmerende zalf tegen jeuk werd een advertentie ontworpen die in eerste instantie bestaat uit een krablaag. Wie het laagje wegkrabt, ziet een advertentie die het product toont en de head: stop met krabben. De krablaag symboliseert de huid die door te krabben kan worden beschadigd. De zalf biedt de oplossing


BRONZES

Alexander Eeckhout (Sint-Lucas Gent)
Een reclamespot in een magazine en dit zonder ‘apps’, 3D toepassingen of andere technologische hoogstandjes. Deze creatie bewijst het. De advertentie bestaat uit een rechterstrook op iedere pagina. Wie het magazine doorbladert ziet een elektrische wagen van onder naar boven rijden. Geluidloos. Zo toont men ook meteen de USP van het product

Alizée Nielsen (Saint-Luc Bruxelles)
Deze advertentie wil de besnijdenis bij vrouwen aanklagen. Ze bestaat uit 2 opeenvolgende pagina’s. De eerste ad nodigt de lezer uit om op de stippellijn te snijden met een echt scheermesje dat erbij zit. Wie dat doet ontdekt zo de achterliggende advertentie met de hyperrealistische foto van een baby die besneden wordt…


BEST SCHOOL OF THE YEAR

Sint-Lucas Gent