Privacy


The Ppress vzw verzamelt via deze website persoonsgegevens met als doel het versturen van haar nieuwsbrieven aan de personen die deze wensen te ontvangen en die zich daarvoor inschrijven. De betrokken personen mogen op elk moment vragen aan The Ppress om de verzendingen te stoppen.
The Ppress vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens. De maatschappelijke zetel bevindt zich in de Raketstraat 50, 1130 Brussel.
The Ppress vzw zal in geen enkel geval de verzamelde gegevens gebruiken voor direct marketingdoeleinden.
De betrokken personen hebben het recht om hun persoonsgegevens te raadplegen, te controleren, te verbeteren, en eventueel ook om foute, onvolledige of niet relevante gegevens te laten verwijderen. Elke aanvraag in die zin kan gericht worden ofwel per e-mail naar het volgend adres : marc.dupain@theppress.be, ofwel per brief aan de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens op het volgende adres : The Ppress vzw, Raketstraat 50, 1130 Brussel